Downloads - Net Business Solutions (NBS) Net Business Solutions (NBS)

Downloads

Company Information

An introduction to NBS Application Management
73.6 KiB - Uploaded: July 21, 2010
Our expertise in Application Management. Our focus on SMEs. Large enterprises are reaping the benefits of successfully outsourcing their application management to offshore 3rd parties. NBS has gained their AM experience with these companies and consultancies and can now bring the same benefits to the SME market with their own European and Indian presence.

SAP Swedish user group (SAPSA) articles - Swedish

En uppgradering måste prioriteras som projekt
187.0 KiB - Uploaded: July 21, 2010
En kund i England var nyligen mycket oroad efter en uppgradering av SAP ECC som gått fel. De kunde inte mycket om uppgradering och vilka risker som föreliggervår första tanke om orsaken till problemen var att ansvaret borde varit klarare specificerat.

Off-shoring är inte outsourcing
178.2 KiB - Uploaded: July 21, 2010
Särskilt nu i lågkonjunktur kan det löna sig att koncentrera sig på sin huvudverksamhet. Men när företag i Europa lägger ut SAP-funktioner till Indien vet vi av erfarenhet att problem kan uppstå.

Småföretagen bör agera nu då de fortfarande kan diktera villkoren
165.9 KiB - Uploaded: July 21, 2010
Svenska Småföretag ser numera fördelar med off-shoring. Att lägga ut IT-aktiviteter som kan göras billigare i Asien har blivit vardagsmat, vilket betyder att även mindre företagskunder och aktieägare inte höjer på ögonbrynen när ämnet tas upp. Småföretagen möter samma marknadspress och har samma behov av konkurrenskraftighet som de stora.

Viktigt att tänka på när en on-shoringsprocess genomförs
195.0 KiB - Uploaded: July 21, 2010
Bland oss som arbetar med SAP på den svenska marknaden finns det nog få som inte har haft att göra med offshoring eller onshoring från länder som Indien, Tjeckien och Bulgarien. Många oklarheter och osäkerheter är kopplade till detta. Vilka hinder uppkommer längs vägen då indiska konsulter kommer till projekt i Sverige? Hur bör man se på områden associerade med både onshoring och offshoring? Det gäller att dra nytta av globaliseringsprocessen istället för att motarbeta den. Trots problemen gör fördelar såsom lägre kostnader och kvalificerad arbetskraft den lätt att omfamna.

SAPSA Conferences

An effective recruitment process
813.5 KiB - Uploaded: July 21, 2010
Presentation delivered at the Swedish SAP user group conference in Kista, Stockholm, Sweden.

SAPSA Nov 2009 - Stockholm, Sweden
427.7 KiB - Uploaded: July 21, 2010
Photos from the Swedish SAP user group conference held in Kista, Stockholm, Sweden (November 2009)

Job listings powered by the CATS Applicant Tracking System - ©2010 CATS Software, Inc.
mautic is open source marketing automation